Materiały dla studentów do pobrania

Ważna informacja dla studentów! Prezentacje można pobrać z naszej strony.

Ze względów bezpieczeństwa i szanując prawa autorów do ich pracy, przed pobraniem należy potwierdzić respektowanie zasad korzystania z prezentacji i podać (jeśli będzie o to pytanie) hasło. O hasło to studenci mogą pytać w sekretariacie Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Będzie ono co jakiś czas zmieniane. Proszę o zrozumienie i zachęcam do korzystania z prezentacji w dziale "Dla studentów".

PS. W odpowiedzi na liczne pytania - decyzję o udostępnieniu prezentacji lub materiałów studentom podejmuje wyłącznie asystent prowadzący seminarium. Jeżeli takowe udostępnia, są one niezwłocznie publikowane na naszej stronie.