Ramowy plan zajęć dla V roku Wydziału Lekarskiego

Seminaria

Dział Numer Tematy i prowadzący
Pulmonologia 1.

Zakażenia górnych dróg oddechowych (zespół korupu). Zapalenia oskrzeli i oskrzelików u dzieci.
(Barbara Tejza / Monika Richert-Przygońska)

  2.

Ostre zapalenie nosa i zatok przynosowych. Zapalenia gardła, angina. Przerost migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych.
(Katarzyna Jankowska / Krzysztof Czyżewski)

  3.

Zapalenia płuc i opłucnej u dzieci.
(Robert Dębski / Monika Pogorzała)

  4.

Komunikacja lekarz-pacjent w pediatrii.
(Katarzyna Jankowska / Robert Dębski)

  5.

Przewlekłe choroby układu oddechowego (mukowiscydoza, gruźlica).
(Barbara Tejza / Monika Richert-Przygońska)

  6.

Niewydolność oddechowa u dzieci.
(Krzysztof Czyżewski / Katarzyna Jankowska)

Immunologia 7.

Zespoły zaburzeń odporności u dzieci.
(Sylwia Kołtan / Elżbieta Grześk)

  8. Układowe zapalenia naczyń (choroba Kawasaki, plamica Schoenleina-Henocha).
(Sylwia Kołtan / Elżbieta Grześk)
  9.

Choroby układowe tkanki łącznej (MIZS, TRU, gorączka reumatyczna).
(Elżbieta Grześk / Sylwia Kołtan)

  10. Gorączka o nieustalonej przyczynie. Posocznica.
(Elżbieta Grześk / Sylwia Kołtan)
Onkologia 11.

Epidemiologia chorób nowotworowych u dzieci. Zasady wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci.
(Mariusz Wysocki / Jan Styczyński)

  12.

Limfadenopatia.
(Mariusz Wysocki / Jan Styczyński)

  13.

Białaczki i chłoniaki wieku dziecięcego.
(Mariusz Wysocki / Jan Styczyński)

  14.

Nowotwory narządowe.
(Jan Styczyński / Mariusz Wysocki)

  15.

Transplantacja komórek krwiotwórczych.
(Jan Styczyński / Robert Dębski)

  16.

Fakomatozy.
(Mariusz Wysocki / Agnieszka Jatczak-Gaca)

  17.

Późne następstwa leczenia chorób nowotworowych.
(Andrzej Kołtan / Anna Krenska)

Hematologia 18.

Skazy krwotoczne.
(Mariusz Wysocki / Andrzej Kołtan)

  19.

Leukocytoza.
(Mariusz Wysocki / Andrzej Kołtan)

  20.

Niedokrwistości u dzieci.
(Jan Styczyński / Mariusz Wysocki)

  21.

Zasady leczenia preparatami krwi.
(Andrzej Kołtan / Robert Dębski)

Neurologia 22.

Napady i zespoły padaczkowe u dzieci.
(Monika Pogorzała / Agnieszka Jatczak-Gaca)

  23.

Pierwotne i wtórne bóle głowy u dzieci.
(Anna Krenska / Monika Pogorzała)

  24.

Mózgowe porażenie dziecięce.
Zaburzenia zachowania. Zaburzenia nauki i snu.
(Katarzyna Jankowska / Agnieszka Jatczak-Gaca)

Choroby metaboliczne 25.

Wrodzone błędy metaboliczne (galaktozemia, fruktozemia, fenyloketonuria).
(Anna Krenska / Ewa Demidowicz)

Endokrynologia 26.

Cukrzyca i stany hipoglikemiczne u dzieci.
(Oddział Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii Dziecięcej w Toruniu)

  27.

Zaburzenia dojrzewania płciowego. Dysfunkcja gonad.
(Oddział Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii Dziecięcej w Toruniu)

  28.

Wrodzone i nabyte dysfunkcje tarczycy.
(Oddział Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii Dziecięcej w Toruniu)

Kardiologia 29.

Podstawowe wrodzone wady serca.
(Oddział Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej w Toruniu)

  31.

Zapalenie mięśnia sercowego u dzieci.
(Oddział Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej w Toruniu)

  32.

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży.
(Oddział Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej w Toruniu)

  33.

Omdlenia. Zaburzenia rytmu serca.
(Oddział Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej w Toruniu)

Nefrologia 34.

Odrębności funkcji nerek i układu moczowego u dzieci. Podstawowe badania diagnostyczne i obrazowe.
(Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii)

  35.

Zakażenia układu moczowego.
(Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii)

  36.

Kłębuszkowe zapalenie nerek.
(Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii)

  37.

Krwiomocz. Krwinkomocz. Białkomocz.
(Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii)

  38.

Ostra niewydolność nerek. Przewlekła choroba nerek.
(Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii)

  39.

Kamica układu moczowego.
(Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii)

 

Ćwiczenia

Ćwiczenia odbywają się w tych samych dniach co seminaria na terenie wymienionych poniżej jednostek:

 • Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, w tym:
  • Poradnia Onkologiczna i Hematologiczna dla Dzieci
  • Poradnia Immunologiczna dla Dzieci
  • Poradnia Fakomatoz
  • Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej
 • Kinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii
 • Oddział Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej
 • Oddział Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii Dziecięcej