Terminy zajęć grup V roku WL w roku 2018/2019

W bieżącym roku akademickim zajęcia z pediatrii dla studentów V roku odbywają się w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii (Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy) oraz w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii Dziecięcej i w Oddziale Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej (Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 42). Poniższe zestawienia zawierają terminy zajęć łącznie oraz z rozbiciem na poszczególne oddziały.

Grupa I 01-10-2018 do 22-10-2018, 06-12-2018 do 12-12-2018
Grupa II 23-10-2018 do 14-11-2018, 29-11-2018 do 05-12-2018
Grupa III 08-11-2018 do 05-12-2018
Grupa IV 23-10-2018 do 29-10-2018, 06-12-2018 do 07-01-2019
Grupa V 30-10-2018 do 07-11-2018, 08-01-2019 do 28-01-2019
Grupa VI 22-11-2018 do 28-11-2018, 18-02-2019 do 11-03-2019
Grupa VII 20-12-2018 do 07-01-2019, 26-04-2019 do 22-05-2019
Grupa VIII 13-12-2018 do 19-12-2018, 02-04-2019 do 25-04-2019

 

Podział zajęć V roku między poszczególne kliniki i oddziały w roku 2018/2019

KPHO - Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii (Bydgoszcz)
KPAG - Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii (Bydgoszcz)
OPAK - Oddział Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej (Toruń)
OPEDiN - Oddział Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii Dziecięcej (Toruń)

  KPHO KPAG OPAK OPEDiN
Grupa I 01-10-2018 do 12-10-2018
17-10-2018 do 22-10-2018
10-12-2018 do 12-12-2018 06-12-2018 do 07-12-2018 15-10-2018 do 16-10-2018
Grupa II 23-10-2018 do 31-10-2018
07-11-2018 do 14-11-2018
03-12-2018 do 05-12-2018 29-11-2018 do 30-11-2018 05-11-2018 do 06-11-2018
Grupa III 15-11-2018 do 23-11-2018
28-11-2018 do 05-12-2018
12-11-2018 do 14-11-2018 08-11-2018 do 09-11-2018 26-11-2018 do 27-11-2018
Grupa IV 06-12-2018 do 14-12-2018
19-12-2018 do 07-01-2019
25-11-2018 do 29-10-2018 23-10-2018 do 24-10-2018 17-12-2018 do 18-12-2018
Grupa V 08-01-2019 do 11-01-2019
16-01-2019 do 28-01-2019
05-11-2018 do 07-11-2018 30-10-2018 do 31-10-2018 14-01-2019 do 15-01-2019
Grupa VI 18-02-2019 do 01-03-2019
06-03-2019 do 11-03-2019
26-11-2018 do 28-11-2018 22-11-2018 do 23-11-2018 04-03-2019 do 05-03-2019
Grupa VII 26-04-2019 do 30-04-2019
08-05-2019 do 22-05-2019
03-01-2019 do 07-01-2019 20-12-2018 do 21-12-2018 06-05-2019 do 07-05-2019
Grupa VIII 02-04-2019 do 18-04-2019 17-12-2018 do 19-12-2018 13-12-2018 do 14-12-2018 24-04-2019 do 25-04-2019