Terminy zajęć grup V roku WL w roku 2019/2020

W bieżącym roku akademickim zajęcia z pediatrii dla studentów V roku odbywają się w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii (Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy), Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy oraz w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii Dziecięcej, w Oddziale Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej i w Oddziale Klinicznym Pediatrii i Nefrologii (Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 42). Poniższe zestawienia zawierają terminy zajęć łącznie oraz z rozbiciem na poszczególne oddziały.

Grupa I 02-10-2019 do 22-10-2019, 20-01-2020 do 24-01-2020
Grupa II 23-10-2019 do 14-11-2019, 09-03-2020 do 13-03-2020
Grupa III 07-11-2019 do 05-12-2019
Grupa IV 23-10-2019 do 29-10-2019, 06-12-2019 do 10-01-2020
Grupa V 30-10-2019 do 06-11-2019, 13-01-2020 do 31-01-2020
Grupa VI 22-11-2019 do 28-11-2019, 24-02-2020 do 13-03-2020
Grupa VII 20-12-2019 do 10-01-2020, 30-04-2020 do 22-05-2020
Grupa VIII 13-12-2019 do 19-12-2019, 06-04-2020 do 29-04-2020

 

Podział zajęć V roku między poszczególne kliniki i oddziały w roku 2019/2020

KPHO - Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii (Bydgoszcz)
OKPiN - Oddział Kliniczny Pediatrii i Nefrologii (Toruń)
OPAK - Oddział Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej (Toruń)
OPEDiN - Oddział Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii Dziecięcej (Toruń)
CSM - Centrum Symulacji Medycznych (Bydgoszcz)

  KPHO OKPiN OPAK OPEDiN CSM
Grupa I 02-10-2019 do 18-10-2019 20-01-2020 do 21-01-2020 21-10-2019 do 22-10-2019 22-01-2020 do 23-01-2020 24-01-2020
Grupa II 23-10-2019 do 12-11-2019 13-11-2019 do 14-11-2019 04-12-2019 do 05-12-2019 02-12-2019 do 03-12-2019 29-11-2019
Grupa III 15-11-2019 do 29-11-2019
04-12-2019 do 05-12-2019
07-11-2019 do 08-11-2019 02-12-2019 do 03-12-2019 12-11-2019 do 13-11-2019 14-11-2019
Grupa IV 06-12-2019 do 11-12-2019
16-12-2019 do 10-01-2020
12-12-2019 do 13-12-2019 28-10-2019 do 29-10-2019 23-11-2019 do 24-11-2019 25-10-2019
Grupa V 13-01-2020 do 14-01-2020
17-01-2020 do 31-01-2020
30-10-2019 do 31-10-2019 05-11-2019 do 06-11-2019 15-01-2020 do 16-01-2020 04-11-2019
Grupa VI 24-02-2020 do 09-03-2020
12-03-2020 do 13-03-2020
27-11-2019 do 28-11-2019 22-11-2019 do 25-11-2019 10-03-2020 do 11-03-2020 26-11-2019
Grupa VII 30-04-2020 do 04-05-2020
07-05-2020 do 22-05-2020
07-01-2020 do 08-01-2020 09-01-2020 do 10-01-2020 05-05-2020 do 06-05-2020 20-12-2019
Grupa VIII 06-04-2020 do 09-04-2020
17-04-2020 do 29-04-2020
16-12-2019 do 17-12-2019 18-12-2019 do 19-12-2019 15-04-2020 do 16-04-2020 13-12-2019