Szczepienia w stanach zaburzonej odporności

W Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii oraz w poradniach specjalistycznych (Poradnia Immunologiczna dla Dzieci, Poradnia Transplantacji Szpiku Kostnego dla Dzieci, Poradni Hematoonkologicznej dla Dzieci) opracowujemy zalecenia dotyczące zarówno wskazań, jak i przeciwwskazań do szczepień ochronnych u dzieci w stanach zaburzonej odporności. Zalecenia oparte są na rekomendacjach europejskich (ECIL7) oraz polskich, przygotowanych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, opublikowanych w Standardach Medycznych – Pediatria (szczepienia po przeszczepieniach komórek macierzystych) oraz w Acta Hematologica Polonica (w trakcie i po leczeniu onkologicznym, w chorobach hematologicznych, zaburzeniach odporności).

Zakres działania:

Pełnimy funkcję poradni konsultacyjnej w sprawie szczepień pacjentów z niedoborami odporności oraz pacjentów w trakcie i po zakończeniu leczenia onkologicznego. Zalecenia opracowane przez zespół doświadczonych lekarzy nie wymagają ponownej konsultacji w innej poradni konsultacyjnej ds. szczepień ochronnych.

Lekarze zajmujący się opracowaniem planu szczepień ochronnych i konsultujący pacjentów:

Dla wszystkich dzieci z zaburzeniami odporności i pacjentów onkologicznych:

  • dr hab. med., prof. UMK Sylwia Kołtan
  • dr n. med. Elżbieta Grześk
  • dr n. med. Anna Dąbrowska
  • lek. med. Anna Urbańczyk

Dla pacjentów po transplantacji komórek krwiotwórczych:

  • dr n. med. Anna Krenska
  • dr n. med. Krzysztof Czyżewski
  • dr n. med. Robert Dębski

Jak skontaktować się w sprawie konsultacji?

Konsultacje są prowadzone w czwartki w godz. 13:00 do 15:00. Prosimy o telefon 052 585 4860 (sekretariat Kliniki) z informacją, że chodzi o szczepienia. Sekretariat połączy następnie z odpowiednim lekarzem lub gabinetem lekarskim.