Zajęcia fakultatywne dla V roku - pediatria

Informacje o zajęciach fakultatywnych dla V roku "Pediatria - przygotowanie do LEK". Plan zajęć.

 

Szanowni Studenci,

Z uwagi na zobowiązanie Katedry do przeprowadzeniua zajęć z przedmiotu "Pediatria - przygotowanie do LEK", po rozmowach z przedstawicielem starosty roku, ustaliliśmy sposób i zasady przeprowadzenia zajęć oraz terminy.

Zasady przeprowadzenia zajęć i informacje ogólne

  • Zajęcia odbywają się w grupach 24-osobowych, z par połączonych podgup (1 i 2, 3 i 4 oraz 5 i 6). W ciągu tygodnia (a raczej jednego tematu) studenci mogą dowolnie "migrować" między grupami (zostawiamy to samym studentom), ale łączna liczba studentów na zajęciach nie może przekraczać 24-25 (z uwagi na pojemność sali seminaryjnej).
  • Zajęcia trwają 3 godziny dydaktyczne (tj. 135 minut). W połowie zajęć planowane jest 15 minut na przerwę.
  • Zajęcia odbywają się w sali seminaryjnej Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii (budynek Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 przy ujl. Jurasza, piętro 6). Prowadzący zajęcia mogą uzgodnić ze studentami inne miejsce odbywania zajęć.
  • Zajęcia muszą odbywać się po zajęciach dziennych (tj. nie wcześniej niż po 14:00). Wstępnie wybraliśmy godzinę 14:30, jako najbardziej kompromisową. Można będzie z poszczególnymi prowadzącymi uzgodnić inne godziny (zależnie od możliwości obu stron). Część osób prowadzących zajęcia pracuje w innych szpitalach lub w Toruniu i muszą zdążyć dojechać na zajęcia.
  • Zgodnie z regulaminem studiów zajęcia są obowiązkowe i zaliczane na podstawie obecności. Nie będzie formalnej możliwości odrobienia zajęć, ponieważ co tydzień będzie podejmowany inny temat, dlatego dopuszczamy możliwość jednej nieobecności na zajęciach.
  • Wiemy, że z planami bywa różnie. Studenci mogą z prowadzącym uzgodnić inny termin zajęć. Z taką propozycją może też zgłosić się do studentów prowadzący. Pozostawiamy tu dużą dowolność, ale obowiązuje zasada, że zajęcia nie mogą kolidować z innymi, obowiązkowymi zajęciami studentów. Wszelkie zmiany proszę koniecznie zgłaszać do sekretariatu Kliniki (m.in. celem sprawdzenia dostępności sali).

Terminarz zajęć

Podaliśmy nazwiska głównych prowadzących, jednak prowadzący zajęcia mogą się zmieniać. Prowadzący decydują o kształcie zajęć (seminarium, seminarium interaktywne, przegląd pytań lub przegląd zagadnień w obrębie danego tematu). Mile widziane są uwagi studentów na temat ich oczekiwań. Oczywiście pamiętajcie: LEK zdaje się dzięki nauce przedmiotu, a nie przychodzeniu na zajęcia. Aby zajęcia miały sens, gorąco zalecamy przejrzenie i przypomnienie sobie danego działu przed zajęciami (nie mamy wpływu na to, że pojawią się studenci, którzy nie mieli jeszcze zajęć z pediatrii na V roku).

 

Zajęcia Tematyka Prowadzący Grupa 1
(wtorki; 14:30-17:00)
Grupa 2
(środy; 14:30-17:00)
Grupa 3
(czwartki; 14:30-17:00)
1. Onkologia i hematologia dr Krzysztof Czyżewski 26-02-2019 27-02-2019 28-02-2019
2. Neonatologia dr hab. Iwona Sadowska-Krawczenko 5-03-2019 6-03-2019 11-04-2019
3. Choroby zakaźne dr Karolina Dulęba 12-03-2019 13-03-2019 14-03-2019
4. Choroby alergiczne. Astma. dr hab. Aneta Krogulska 19-03-2019 20-03-2019 21-03-2019
5. Semiotyka. Ocena rozwoju dziecka. Zaburzenia wzrastania i odżywiania. Dojrzewanie płciowe. dr Monika Parzęcka 26-03-2019 27-03-2019 28-03-2019
6. Żywienie dzieci. Gospodarka wodno-elektrolitowa. Choroby układu pokarmowego. dr hab. Anna Szaflarska-Popławska 2-04-2019 3-04-2019 4-04-2019
7. Choroby układu krążenia. dr Krzysztof Narębski 9-04-2019 10-04-2019 7-03-2019
8. Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych. dr Barbara Tejza 16-04-2019 17-04-2019 18-04-2019
9. Choroby układu moczowego. dr Roman Stankiewicz 7-05-2019 8-05-2019 9-05-2019
10. Genetyka. Choroby metaboliczne. Immunologia. Szczepienia. Reumatologia. dr hab. Sylwia Kołtan 14-05-2019 15-09-2019 16-05-2019

Czerwonym kolorem oznaczono istotne zmiany w planie.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z adiunktem ds. dydaktyki (dr R. Dębski) lub przedstawicielem starosty (pan Jan Nowak).