Zajęcia dla studentów I i II roku Optometrii

Plan zajęć dla studentów Optometrii przedstawiony jest na stronie Wydziału Lekarskiego CM UMK. W szczególności plan zajęć prowadzonych pod egidą Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii zamieszczono w załączonych poniżej dokumentach.