Terminy zajęć grup VI roku WL w roku 2018/2019

Zajęcia dla studentów VI roku prowadzone są w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii (Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy) przez 3 tygodnie i w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii (Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy) przez 1 tydzień. Dodatkowo 1 dzień zajęć studenci spędzają w Zakładzie Endoskopii Wieku Rozwojowego. W poniższej tabeli przedstawiono terminy zajęć w poszczególnych lokalizacjach. Z uwagi na konieczność prowadzenia zajęć w grupach maksymalnie 6-osobowych, grupy 1A i 2A zostaną podzielone na dwie podgrupy.

  Zajęcia w Klinice Pediatrii,
Hematologii i Onkologii
Zajęcia w Klinice Pediatrii,
Alergologii i Gastroenterologii
Grupa 1A
30-10-2018 do 14-11-2018; 22-11-2018 do 28-11-2018 15-11-2018 do 21-11-2018
Grupa 1B
09-10-2018 do 29-10-2018 01-10-2018 do 08-10-2018
Grupa 2A
29-11-2018 do 19-12-2018 20-12-2018 do 07-01-2019
Grupa 2B
12-03-2019 do 01-04-2019 02-04-2019 do 08-04-2019
Grupa 3A
09-04-2019 do 25-04-2019; 08-05-2019 do 14-05-2019 26-04-2019 do 07-05-2019
Grupa 3B
23-05-2019 do 12-06-2019 15-05-2019 do 22-05-2019
Grupa 4A
01-10-2018 do 15-10-2018; 23-10-2018 do 29-10-2018 16-10-2018 do 22-10-2018
Grupa 4B 01-10-2018 do 22-10-2018 23-10-2018 do 29-10-2018
Grupa 5A
12-03-2019 do 18-03-2019; 26-03-2019 do 08-04-2019 19-03-2019 do 25-03-2019
Grupa 5B
12-03-2019 do 01-04-2019 02-04-2019 do 08-04-2019
Grupa 6A
15-11-2018 do 28-11-2018; 06-12-2018 do 12-12-2018 29-11-2018 do 05-12-2018
Grupa 6B
15-11-2018 do 05-12-2018 06-12-2018 do 12-12-2018
Grupa 7B
09-04-2019 do 15-04-2019; 23-05-2019 do 29-05-2019; 06-06-2019 do 12-06-2019 30-05-2019 do 05-06-2019
Grupa 9
02-04-2019 do 08-04-2019; 23-05-2019 do 05-06-2019 06-06-2019 do 12-06-2019

 

Zajęcia z wybranej specjalności dla studentów VI roku

Zajęcia dla studentów, którzy wybrali jako przedmiot dodatkowy pediatrię ze wstazaniem na Klinikę Pediatrii, Hematologii i Onkologii, odbywają się w terminie:

Grupa I 08-01-2019 do 11-03-2019