Informacje dla studentów

Rok Akademicki 2020/2021 - informacje ogólne

 • Przed rozpoczęciem zajęć w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii prosimy zapoznać się z regulaminem dydaktycznym
 • W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, zasady prowadzenia zajęć mogą ulec zmianie decyzją Ministra Zdrowia, Edukacji, Rektora, Dziekana lub kierownika Katedry.
 • Zajęcia dla studentów VI roku odbywają się (nie dotyczy to grup przypisanych do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego!):
  • w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii - 13 dni,
  • w Katedrze i Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii - 5 dni,
  • w Zakładzie Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego - 1 dzień,
  • i w Centrum Symulacji Medycznych - 1 dzień.
 • Zajęcia dla studentów V roku odbywają się
  • w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii (Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy, piętra 3, 4, 6, 9, 10) - 13 dni,
  • w Oddziale Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 42 - 2 dni,
  • w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu - 2 dni,
  • w Oddziale Klinicznym Pediatrii i Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu - 2 dni,
  • w Centrum Symulacji Medycznych - 1 dzień.
 • Adiunktem ds. dydaktyki w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii jest dr Robert Dębski, a w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii dr Alicja Salamon-Górna. Organizacją zajęć w Toruniu zajmuje się Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, a osobą odpowiedzialną jest dr Roman Stankiewicz.
 • W Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii w ramach zajęć prowadzone są seminaria (w sali seminaryjnej na 6. piętrze) i ćwiczenia (w podgrupach w oddziale). Ćwiczenia prowadzone są także w Poradni Onkologicznej i Hematologicznej dla Dzieci, Poradni Immunologicznej dla Dzieci, Poradni Fakomatoz (parter), Poradni Pulmonologicznej (parter), Poradni Transplantacji Szpiku Kostnego dla Dzieci (9. piętro) oraz w Zakładzie Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej (5. piętro). Ramowy plan zajęć dla poszczególnych lat można znależć wybierając poszczególne lata z menu.
 • Seminaria w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii prowadzone są częściowo bezpośrednio w klinice, częściowo udostępniane są on-line do samodzielnego zapoznania się przez studentów. Do seminariów dołączone będą pytania sprawdzające, stanowiące jednocześnie podstawę do zaliczenia seminarium. Seminaria w Toruniu odbywają się w postaci klasycznej.
 • Prosimy o sprawdzanie planu zajęć i nazwisk osób prowadzących wraz z ew. zmianami lub modyfikacjami na planie wywieszonym na tablicy ogłoszeń przed sekretariatem Kliniki (6 piętro). Na zajęcia w podgrupach studenci zgłaszają się w wyznaczonym czasie do asystentów wymienionych w wywieszonym planie.
 • Na zajęcia wstęp mają jedynie studenci w fartuchach i obuwiu ochronnym. Zdecydowanie zalecamy jednak przebieranie się w tzw. "mundurki". Bieżące wytyczne rekomendują ubrania z krótkim rękawem (powyżej łokci), zaleca się zdejmowanie biżuterii przed kontaktem z pacjentem. Zabronione jest wnoszenie odzieży wierzchniej. Do Oddziału Transplantacji Szpiku nie zostaną wpuszczeni studenci w odzieży noszonej poza szpitalem. Prosimy o przebieranie się w szatni i niezabieranie zbędnych rzeczy (torby, napoje, posiłki) na ćwiczenia. Studenci obowiązani są posiadać stetoskopy, latarki i miarę centymetrową (przynajmniej jedną na podgrupę). Przypominamy, że studentów medycyny obowiązuje ubiór schludny, nie urągający powadze studenta medycyny, zwłaszcza w oczach pacjentów i ich rodziców.
 • Z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne sposób korzystania z szatni będzie ustalony przez władze dziekańskie i dyrekcję szpitala.
 • Wstęp na zajęcia w Klinice mają wyłącznie studenci bez objawów infekcji, po wypełnieniu zaleceń Dziekana dotyczących badania wirusologicznego pod kątem COVID-19. Studenci będą też przed zajęciami wypełniać ankiety epidemiologiczne i podpisywać oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.
 • Na ćwiczenia w Zakładzie Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej prosimy dokładnie przygotować wiadomości na temat składu krwi, układu krwiotwórczego oraz nowotworów układu krwiotwórczego z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i patomorfologii (m. in. klasyfikacja morfologiczna F.A.B., kilońska, WHO, cytochemia i immunologia komórek układu krwiotwórczego, podział nowotworów układu krwiotwórczego).
 • Studentów obowiązuje uzupełnianie karty umiejętności. bardzo prosimy o noszenie jej na zajęcia i, w miarę możliwości, także egzekwowanie od prowadzących zapisanych w niej punktów.
 • Przypominamy, że spóźnienia na zajęcia mogą być traktowane jak nieobecność oraz, że zgodnie z regulaminem studiów, warunkiem zaliczenia bloku jest obecność na wszystkich zajęciach. Zajęcia opuszczone muszą być usprawiedliwone i tylko takie zajęcia można odrobić.
 • Materiały dodatkowe (seminaria, prezentacje) są dostępne na tych stronach w zakładce "Dla studentów -> do pobrania". Aby pobrać je niezbędne jest hasło, dostępne w sekretariacie Kliniki (z konieczności ograniczenia dostępu osobom z innych sfer internetu).
 • Dla studentów V roku przedmiot kończy się egzaminem końcowym. Informacje na temat sposobu przeprowadzania egzaminu zamieszczono w regulaminie. Zakres wiedzy i umiejętności zestawiono w sylabusie zamieszczonym w USOS. (Z uwagi na częste zmiany zasad sanitarnych i zalecenia "wyższego rzędu" zapisy regulaminu i sylabusa mogą nie mieć mocy obowiązującej).