Informacje dla studentów

Rok Akademicki 2018/2019 - informacje ogólne

 • Przed rozpoczęciem zajęć w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii prosimy zapoznać się z regulaminem dydaktycznym
 • Zajęcia dla studentów VI roku w całości odbywają na terenie Szpitala Uniwersyteckiego im. A.Jurasza w Bydgoszczy - w budynku przy ul. Jurasza (piętra 3, 4, 5, 6, 9 i 10).
 • Zajęcia dla studentów V roku odbywają się zarówno w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii (Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy), jak i w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii (nefrologia, 3 dni), Oddziale Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 42 (kardiologia, 2 dni) i w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu (endokrynologia, 2 dni).
 • Adiunktem ds. dydaktyki w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii jest dr Robert Dębski, a w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii dr Alicja Salamon-Górna. Organizacją zajęć w Toruniu zajmuje się Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, a osobą odpowiedzialną jest dr Roman Stankiewicz.
 • W Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii w ramach zajęć prowadzone są seminaria (w sali seminaryjnej na 6. piętrze), nauczania problemowe (w sali seminaryjnej na 6. piętrze) i ćwiczenia (w podgrupach w oddziale). Ćwiczenia prowadzone są także w Poradni Onkologicznej i Hematologicznej dla Dzieci, Poradni Immunologicznej dla Dzieci, Poradni Fakomatoz (parter), Poradni Pulmonologicznej (parter) oraz w Zakładzie Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej (5. piętro). Ramowy plan zajęć dla poszczególnych lat można znależć wybierając poszczególne lata z menu.
 • Prosimy o sprawdzanie planu zajęć i nazwisk osób prowadzących wraz z ew. zmianami lub modyfikacjami na planie wywieszonym na tablicy ogłoszeń przed sekretariatem Kliniki (6 piętro). Na zajęcia w podgrupach studenci zgłaszają się w wyznaczonym czasie do asystentów wymienionych w wywieszonym planie.
 • Na zajęcia wstęp mają jedynie studenci w fartuchach i obuwiu ochronnym. Wg najnowszych wytycznych sanitarnych rekomendowane są ubrania z krótkim rękawem (powyżej łokci). Zabronione jest wnoszenie odzieży wierzchniej. Zalecana jest zmiana całej odzieży (do Oddziału Transplantacji Szpiku nie zostaną wpuszczeni studenci w odzieży noszonej poza szpitalem). Prosimy o przebieranie się w szatni i niezabieranie zbędnych rzeczy (torby, napoje, posiłki) na ćwiczenia. Studenci obowiązani są posiadać stetoskopy, latarki i miarę centymetrową (przynajmniej jedną na podgrupę). Przypominamy, że studentów medycyny obowiązuje ubiór schludny, nie urągający powadze studenta medycyny, zwłaszcza w oczach pacjentów i ich rodziców.
 • Na zajęcia w Pracowni Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej prosimy dokładnie przygotować wiadomości na temat składu krwi, układu krwiotwórczego oraz nowotworów układu krwiotwórczego z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i patomorfologii (m. in. klasyfikacja morfologiczna F.A.B., kilońska, WHO, cytochemia i immunologia komórek układu krwiotwórczego, podział nowotworów układu krwiotwórczego).
 • Studentów obowiązuje uzupełnianie karty umiejętności. bardzo prosimy o noszenie jej na zajęcia i, w miarę możliwości, także egzekwowanie od prowadzących zapisanych w niej punktów.
 • Przypominamy, że spóźnienia na zajęcia mogą być traktowane jak nieobecność oraz, że zgodnie z regulaminem studiów, warunkiem zaliczenia bloku jest obecność na wszystkich zajęciach. Zajęcia opuszczone muszą być usprawiedliwone i tylko takie zajęcia można odrobić.
 • Materiały dodatkowe (seminaria, prezentacje) są dostępne na tych stronach w zakładce "Dla studentów -> do pobrania". Aby pobrać je niezbędne jest hasło, dostępne w sekretariacie Kliniki (z konieczności ograniczenia dostępu osobom z innych sfer internetu).
 • Dla studentów V roku przedmiot kończy się egzaminem końcowym. Informacje na temat sposobu przeprowadzania egzaminu zamieszczono w regulaminie. Zakres wiedzy i umiejętności zestawiono w sylabusie zamieszczonym w USOS.