Wszczepienie i odnowa układu krwiotwórczego

Rekonstytucja (odnowa; ang. engraftment) szpikunastępuje wówczas, gdy przeszczepione komórki krwiotwórcze podejmują swoją pracę w szpiku kostnym i produkują komórki krwi w ilościach zauważalnych w organizmie. W zależności od rodzaju przeszczepu, leczonej choroby, ilości przeszczepionych komórek, rekonstytucja zachodzi między +10 a +30 dniem. Do tego czasu badania morfologii krwi będą często wykonywane w celu oceny odnowy granulocytarnej i płytkowej. Zazwyczaj najszybciej następuje odnowa granulocytów, a najwolniej płytek krwi.

Rekonstytucja może być opóźniona w przypadku zakażeń, podawania różnych leków, małej liczby przeszczepionych komórek, niezgodności w układzie HLA pomiędzy dawcą i biorcą, lub w przypadku odrzucania przeszczepu (rzadko). Chociaż nowy szpik kostny rozpoczyna wytwarzanie komórek krwi w pierwszych 30 dniach po przeszczepie, to z reguły musi upłynąć wiele miesięcy zanim układ immunologiczny podejmie w pełni swoje funkcje.