Przyjęcie do OTSK

Pacjenci przyjmowaniu są do Oddziału Transplantacji po uzgodnieniu terminu (ponieważ procedura wymaga zaplanowania o wiele wcześniej) z domu lub przekazywani z oddziału szpitalnego.

W przypadku większości pacjentów onkologicznych, są oni przyjmowani po ustąpieniu mielosupresji i ew. infekcji po chemioterapii, zwykle po upływie 4-6 tygdni od ostatniego cyklu chemioterapii.

W przypadku niektórych pacjentów wymagane jest uzupełnienie procedur medycznych przed transplantacją, wyleczenie infekcji lub przeprowadzenie dodatkowych badań. W takiej sytuacji pacjent jest przyjmowany najpierw do Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii, a w odpowiednim momencie przekazywany do Oddziału Transplantacji Szpiku.