Transplantacja szpiku kostnego - przewodnik pacjenta

INFORMATOR

dla pacjentów poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

 

Autorzy:
Jan Styczyński, Robert Dębski, Anna Krenska, Mariusz Wysocki

BYDGOSZCZ 2009-2017

 

Kontakt z Oddziałem Transplantacji Szpiku Kostnego:

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR A. JURASZA
KATEDRA I KLINIKA PEDIATRII, HEMATOLOGII I ONKOLOGII
COLLEGIUM MEDICUM IM. L. RYDYGIERA W BYDGOSZCZY
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA 
UL. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 9
85-094 BYDGOSZCZ
TEL. (52) 585-4860 (sekretariat Kliniki)
(52) 585-4803 (lekarze Oddziału TSK)
(52) 585-4805 (pielęgniarki)
FAX: (52) 585-4756
E-MAIL: tsk@cm.umk.pl