Podręczniki i materiały

Polecane podręczniki do egzaminu z chorób dzieci i do przygotowania się do LEK:

  1. K. Kubicka, W. Kawalec, (red.): Pediatria, tom 1-2, Warszawa 2006, wydanie III (dodruk 2010), Wydawnictwo Lekarskie PZWL

  2. Pediatria - Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego, Red. A. Dobrzańska i J. Ryżko, Urban i Partner 2005

  3. J.J. Pietrzyk, H. Szajewska, J. Mrukowicz (red.): ABC zabiegów w pediatrii, Medycyna Praktyczna 2010

  4. Obuchowicz (red) - Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii, PZWL 2010 r.

  5. seminaria i wykłady

 

Polecane podręczniki do egzaminu z chorób dzieci i do przygotowania się do LEK dla studentów anglojęzycznych:

  1. Karen J. Marcdante, Robert M. Kliegman:  Nelson Essentials of Pediatrics_with STUDENT CONSULT Online Access; 7th edition, Elsevier 2015

  2. T. Lissauer: Illustrated Textbook of Paediatrics; Sep. 2011

  3. seminaria i wykłady