Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Zgodnie z zarządzeniem nr 78 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 8 maja 2018 roku ustalona została ramowa organizacja roku akademickiego 2018/2019 dla wydziałów Collegium Medicum w Bydgoszczy:

 • SEMESTR ZIMOWY od 1 pażdziernika 2018 r. do 17 lutego 2019 r.
  • Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 - 2 października 2018 r.
  • Zajęcia dydaktyczne - od 1 pażdziernika 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.
  • Wakacje zimowe - od 22 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r.
  • Zajęcia dydaktyczne - od 3 stycznia 2019 r. do 28 stycznia 2019 r.
  • Egzaminacyjna sesja zimowa - od 29 stycznia 2019 r. do 11 lutego 2019 r.
  • Egzaminacyjna sesja zimowa poprawkowa - od 18 lutego 2019 r. do 24 lutego 2019 r.
  • Ostateczny termin uzyskania uzyskania zaliczeń zajęć i zdania egzaminów w semestrze zimowym - 28 lutego 2019 r.
 • SEMESTR LETNI od 18 lutego 2019 r. do 30 września 2019 r.
  • Zajęcia dydaktyczne - od 18 lutego 2019 r. do 18 kwietnia 2019 r.
  • Wakacje wiosenne - od 19 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.
  • Zajęcia dydaktyczne - od 24 kwietnia 2019 r. do 12 czerwca 2019 r.
  • Egzaminacyjna sesja letnia - od 13 czerwca 2019 r. do 27 czerwca 2019 r.
  • Wakacje letnie - od 28 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.
  • Egzaminacyjna sesja poprawkowa - od 2 września 2019 r. do 14 września 2019 r.
  • Ostateczny termin uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów w semestrze letnim - 20 września 2019 r.

W celu umożliwienia realizacji zajęć zgodnie z planem studiów ustala się, że:

 • 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na wtorek;
 • 10 i 12 czerwca 2019 r. (poniedziałek i środa) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są dni ustawowo wolne od pracy (...): 1 listopada 2018 r. (Wszystkich Świętych), 11 listopada 2018 r. (Narodowe Święto Niepodległości), 6 stycznia 2019 r. (Święto Trzech Króli), 1 maja 2019 r. (Święto Państwowe), 3 maja 2019 r. (Święto Narodowe Trzeciego Maja), 9 czerwca 2019 r. (Zielone Świątki), 20 czerwca 2019 r. (Boże Ciało)

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są: 2 października 2018 r. (inauguracja roku akademickiego), 2 listopada 2018 r., 19 lutego 2019 r. (Święto Uniwersytetu), 2 maja 2019 r., 17 i 18 maja 2019 r. (Juwenalia).