Oddział Transplantacji Szpiku Kostnego

 

Historia

Wizyta Jolanty Kwaśniewskiej w TSK

W Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy potrzeba i idea przeszczepiania szpiku kostnego pojawiła się w roku 2000. Przygotowując się do wdrożenia przeszczepów jako opcji terapeutycznej dla dzieci z chorobą nowotworową lekarze szkolili się w ośrodkach krajowych jak i w USA w Columbia University w Nowym Jorku. Współpraca z tymi ośrodkami jest nadal podtrzymywana.

Dzięki Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” Oddział Transplantacji Szpiku został częściowo wyposażony. Pierwsza Dama odwiedziła Klinikę 27 czerwca 2003 r. i dokonała otwarcia Oddziału Transplantacji Szpiku.

Pierwszy przeszczep został wykonany jesienią 2003 r. Klinika jest jednym z pięciu pediatrycznych ośrodków w kraju, w którym wykonywane są tego rodzaju zabiegi i zdobywa coraz większą renomę. Obecnie rocznie lekarze wykonują zabiegi transplantacji szpiku kostnego na rzecz pacjentów z naszego województwa, a także z ośrodków onkologii i immunologii dziecięcej w Białymstoku, Gdańsku, Olsztynie, Szczecinie i Warszawie. Przeszczepy wykonywane są u dzieci cierpiących na białaczki, guzy mózgu, nerek, kości i inne nowotwory oraz zespoły niewydolności szpiku. Leczeni są tu chorzy z całej północnej Polski. Od 2015 roku staramy się nieść pomoc dzieciom z Ukrainy, gdzie allogeniczne transplantacjhe komórek krwiotwórczych od dawców niespokrewnionych u dzieci nie są wykonywane.

Do końca 2017 roku w oddziale wykonano około 380 transplantacji auto- i allogenicznych.

Kalendarium ważniejszych dokonań

 • 2003 - Przeprowadzenie pierwszej w Klinice transplantacji allogenicznej.
 • 2004 - Przeprowadzenie pierwszej w Klinice transplantacji autologicznej.
 • 2005 - Wprowadzenie do stosowania powikłań poprzeszczepowych terapii celowanej przeciwciałami monoklonalnymi (etanercept).
 • 2005 - Wprowadzenie do stosowania dożylnej postaci busulfanu (jako pierwsza klinika dziecięca w Polsce).
 • 2005 - Wprowadzenie do stosowania czynnika wzrostu keratynocytów (jako pierwsza klinika dziecięca w Polsce).
 • 2006 - Wprowadzenie biopsji skóry do diagnostyki GVHD w oparciu o kryteria tzw. consensusu NIH. Opracowanie we współpracy z Katedrą i Zakładem Patomorfologii Klinicznej systemu oceny przewlekłego GVHD w oparciu o parametry ilościowe.
 • 2007 - Przeprowadzenie pierwszej w Klinice transplantacji od dawcy niespokrewnionego.
 • 2008 - Przeprowadzenie pierwszej transplantacji krwi pępowinowej od dawcy rodzinnego.
 • 2009 - Przeprowadzenie pierwszej transplantacji haploidentycznej. Zastosowanie technologii immunomagnetycznej selekcji komórkowej z deplecją limfocytów CD3 i CD19 (jako trzecia Klinika w Polsce).
 • 2009 - Pierwszy przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy z amerykańskiego rejestru NMDP.
 • 2010 - Przeprowadzenie pierwszej transplantacji krwi pępowinowej od dawcy niespokrewnionego.
 • 2012 – Wprowadzenie przeszczepienia haploidentycznego z chemioterapią PTCy poprzeszczepową (pierwszy ośrodek w Polsce)
 • 2013 – Przeszczepianie komórek krwiotwórczych u pacjentów z wrodzonymi niedoborami odporności
 • 2013 – Wprowadzenie terapii komórkami mezenchymalnymi
 • 2015 – Przeszczepianie komórek krwiotwórczych u pacjentów z Ukrainy

Stan obecny

Jedna z sal pacjentów

Oddział Transplantacji Szpiku Kostnego posiada 5 jednoosobowych stanowisk transplantacyjnych, wyposażonych w system laminarnego nawiewu klimatyzowanego jałowego powietrza, z pozytywnym ciśnieniem. Oddział spełnia wszystkie warunki określone przez odpowiednie przepisy prawne. Wykonywane są w nim wszystkie typy przeszczepień komórek krwiotwórczych. Wyposażenie sprzętowe zapewnia intensywny nadzór nad pacjentem na najwyższym światowym poziomie.

Oddział ściśle współpracuje  z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, Zakładem Teleradioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Katedrą i Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UMK oraz Katedrą i Kliniką Kardiochirurgii CM UMK.

Staramy się zapewnić pacjentom z jednej strony bezpieczne, a z drugiej komfortowe, warunki leczenia w Oddziale. Sale wyposażone są w stały monitoring, osobne łazienki, telewizję i telefony stacjonarne. Pacjenci mają dostęp do bezprzewodowego internetu. W ciągu dnia z pacjentami mogą przebywać opiekunowie, a niemowlętom i dzieciom karmionym piersią zapewniamy możliwość stałego pobytu z opiekunem. Pomocom pacjentom i rodzinom służy także dietetyk, nauczyciele, psycholog.

 

 

Pracownicy Oddziału

Lekarze

 • Prof. dr hab. Jan Styczyński – kierujący oddziałem - specjalista transplantologii klinicznej, specjalista onkologii i hematologii dziecięcej, specjalista pediatrii
  Działalność międzynarodowa i krajowa:
  • 2005 – Kierownik projektu badań dotyczących pediatrycznych rodzinnych dawców komórek hematopoetycznych (w ramach Pediatric Diseases Working Party EBMT - European Blood and Marrow Transplantation Group).
  • 2007 – Udział w projekcie rekomendacji ECIL-2 (European Conference on Infections in Leukemia) w charakterze eksperta, jako jedynego przedstawiciela Polski.
  • 2008 – Funkcja inspektora EBMT (European Blood and Marrow Transplantation Group).
  • 2008 – Recenzent czasopisma „Bone Marrow Transplantation”
  • 2009 – Kierownik projektu opracowania strategii postępowania w zakażeniach wirusem Epstein-Barr w oddziałach transplantacyjnych (w ramach Infectious Diseases Working Party EBMT)
  • 2009 – Udział w projekcie rekomendacji ECIL-3 (European Conference on Infections in Leukemia) w charakterze eksperta, jako jedynego przedstawiciela Polski.
  • 2010 – Powołanie na stanowisko Sekretarza Infectious Diseases Working Party EBMT na kadencję 2010-2014.
  • 2009 – Zespołowa Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (razem z prof. Mariuszem Wysockim, dr Robertem Dębskim i dr Anną Krenską) – za rozwój transplantacji szpiku
  • 2010 – Nagroda Ministra Zdrowia za działalność w zakresie transplantacji komórek krwiotwórczych
  • 2011 – Udział w projekcie ECIL-4 (jedyny Polak)
  • 2013 – Powołanie na stanowisko Sekretarza Infectious Diseases Working Party EBMT na kadencję 2013-2016
  • 2013 – Udział w projekcie ECIL-5 (jedyny Polak)
  • 2014 – Przewodniczący Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Zakażeń w Polskim Towarzystwie Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  • 2014 – Członek International Advisory Board w „Lancet Haematology”
  • 2015 – Członek Komitetu Organizacyjnego ECIL-6
  • 2015 – Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
  • 2016 – Powołanie na stanowisko Przewodniczącego Infectious Diseases Working Party EBMT na kadencję 2016-2020
  • 2016 – Powołanie do Zarządu EBMT (pierwszy Polak w historii) i Komitetu Naukowego EBMT na kadencję 2016-2020
  • 2016 – Przedstawiciel EBMT w Komisji Europejskiej w Komitecie ds. wirusa Zika
  • 2016 – Członek Komitetu Organizacyjnego ECIL-7
  • 2016 – Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Czyżewski, prof. UMK - specjalista pediatrii, specjalista onkologii i hematologii dziecięcej, specjalista transplantologii klinicznej
 • Dr n. med. Monika Richert-Przygońska - specjalista pediatrii, specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
 • Dr n. med. Robert Dębski - specjalista pediatrii, specjalista onkologii i hematologii dziecięcej, specjalista transplantologii klinicznej, koordynator przeszczepiania komórek krwiotwórczych

Pielęgniarki

 • Ewa Dembna - pielęgniarka oddziałowa
 • Agnieszka Brzezińska
 • Barbara Fac
 • Ewa Gotowalska
 • Ewa Lewicka
 • Aneta Śmiech
 • Wiesława Gromadka
 • Agnieszka Majk

 

Dane adresowe i kontaktowe

Oddział Przeszczepiania Szpiku Kostnego dla Dzieci
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
 
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9; 85-094 Bydgoszcz
tel. 52-585-4803 (gabinet lekarski)
tel. 52-585-4805 (pielęgniarki)
faks 52-585-4756, -4867
e-mail: tsk@cm.umk.pl