Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej

Kierownik: prof. dr hab. med. Jan Styczyński

 

W kwietniu 1996 roku, zarządzeniem nr 4/96 Rektora AM w Bydgoszczy z 15 kwietnia 1996 r., powstała przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Pracownia Cytometrii Przepływowej. Mieściła się pierwotnie w laboratorium hematologicznym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Od 2000 roku, na mocy Zarządzenia Nr 5/2000 Rektora AM w Bydgoszczy z 10 marca 2000 r. zmieniła nazwę na Pracownię Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej, a Zarządzeniem nr 143/2016 Rektora UMK w Toruniu z 27 października 2016 r. została przekształcona w Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej. Pracownia służy przede wszystkim szybkiej i nowoczesnej diagnostyce onkologicznej, hematologicznej i immunologicznej. Dzięki rozbudowie i nowoczesnemu wyposażeniu, zgromadzonemu przy olbrzymiej pomocy fundatorów i sponsorów, prowadzone są w niej wielokierunkowe badania z zakresu onkologii eksperymentalnej.

Fundatorzy Pracowni

 • Express Bydgoski
 • PKO BP
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Lucent Technologies
 • Rotary Club Bydgoszcz
 • PZU-Życie S.A.
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Koło Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
 • Zarząd Miasta Bydgoszczy
 • Fundacja POLSAT
 • Collegium Medicum UMK (Akademia Medyczna) w Bydgoszczy

 

Cytometr Coulter Epics XL

Zasadnicze kierunki badań prowadzonych w Pracowni:

 • oznaczanie fenotypu komórek nowotworowych w nowotworach układu krwiotwórczego (antygeny błonowe, cytoplazmatyczne i jądrowe)
 • ocena populacji i subpopulacje leukocytów i limfocytów krwi i szpiku
 • ocena zawartości DNA komórek krwi, szpiku i guzów litych metodą cytometryczną
 • badanie antygenów płytkowych
 • określanie profilu oporności in vitro komórek nowotworowych na cytostatyki (test MTT)
 • badanie apoptozy samoistnej i indukowanej farmakologicznie w komórkach nowotworowych
 • określanie tempa i stopnia akumulacji i retencji antracyklin w komórkach nowotworowych
 • badanie stężenia cytokin i innych substancji we krwi met. ELISA
 • selekcja i izolacja subpopulacji komórkowych metodą immunomagnetyczną (Super-MACS)
 • testy immunologiczne (Phagotest, Bursttest)
 • badanie badania subpopulacji komórek macierzystych

 

 

Prof. dr hab. Jan Styczyński

 Pracownia dysponuje nowoczesną aparaturą diagnostyczną. Należą do niej cytometr przepływowy Coulter Epics XL, czytnik ELISA, pełne wyposażenie dla hodowli tkankowych, aparat do homogenizacji tkanek MediMachine, sprzęt mikroskopowy itp. Pozwala to na przeprowadzanie badań dla szerokiej gamy materiałów (krew, szpik, płyny ustrojowe, wysięki, BAL), również dla tkanek litych (węzły chłonne, migdałki, guzy lite).

 

 

Wynik badania cytometrycznego

Pracownia chętnie podejmuje współpracę z innymi jednostkami Akademii Medycznej oraz placówkami służby zdrowia w rejonie. Dzięki doświadczeniu pracowników i stałemu poszerzaniu ich wiadomości i umiejętności możliwa jest realizacja nowych i zaawansowanych projektów badawczych. Informacji dotyczących oferty badań, możliwości współpracy, sposobu przygotowania i transportu materiału do badań udzielają pracownicy:

 • prof. dr hab. med. Jan Styczyński (Kierownik Pracowni)
 • dr n. med. Małgorzata Kubicka (specjalista naukowo-techniczny)
 • dr n. med. Beata Kuryło-Rafińska (specjalista naukowo-techniczny)
 • dr n. med. Robert Dębski
 • lek. med. Anna Dąbrowska

 

 

 

Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Kierownik: prof. dr hab. med. Jan Styczyński
(e-mail: jstyczynski@cm.umk.pl)
85-094 Bydgoszcz; ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
budynek 10-piętrowy przy ul. Jurasza, piętro 5.
tel. 052 585 4329 lub -4349, faks 052 585 4867

 

Początek strony