Seminaria i ćwiczenia od 19-03-2018 do 25-03-2018

Rok V Wydział Lekarski, grupa 7
Poniedziałek, 19-03-2018
Seminarium08:30 - 10:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Epidemiologia chorób nowotworowych u dzieci. Zasady wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci.
Seminarium10:15 - 11:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Limfadenopatia.
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45dr n. med. Krzysztof Czyżewski
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45dr n. med. Barbara Tejza
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45dr n. med. Anna Krenska
Wtorek, 20-03-2018
Seminarium08:30 - 10:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Białaczki i chłoniaki wieku dziecięcego.
Seminarium10:15 - 11:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Limfadenopatia (część 2).
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45dr n. med. Barbara Tejza
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45dr n. med. Anna Krenska
Środa, 21-03-2018
Seminarium08:30 - 10:00dr n. med. Anna Krenska
Wrodzone błędy metaboliczne (galaktozemia, fruktozemia, fenyloketonuria).
Seminarium10:15 - 11:00dr n. med. Andrzej Kołtan
Późne następstwa leczenia chorób nowotworowych.
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45dr n. med. Anna Dąbrowska
Czwartek, 22-03-2018
Seminarium08:30 - 10:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Skazy krwotoczne.
Seminarium10:15 - 11:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Leukocytoza.
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45dr n. med. Barbara Tejza
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Piątek, 23-03-2018
Seminarium08:30 - 10:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński
Niedokrwistości u dzieci.
Seminarium10:15 - 11:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Fakomatozy.
Ćwiczenia (A)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Ćwiczenia (B)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Ćwiczenia (C)11:30 - 13:45dr n. med. Anna Krenska
Ćwiczenia (D)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 4
Poniedziałek, 19-03-2018
Ćwiczenia08:30 - 10:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Poradnia Fakomatoz)
Omówienie11:30 - 12:15dr n. med. Robert Dębski   (Prezentacja przypadków przez studentów)
Omówienie12:30 - 14:00dr n. med. Robert Dębski
English Division, 5th year, group 1
Wtorek, 20-03-2018
Classes at the Department of Paediatrics, Allergology and Cardiology
Wojewódzki Szpital Zespolony in Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42
Środa, 21-03-2018
Classes at the Department of Paediatrics, Endocrinology, Diabetology and Neurology
Wojewódzki Szpital Zespolony in Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42
Czwartek, 22-03-2018
Classes at the Department of Paediatrics, Endocrinology, Diabetology and Neurology
Wojewódzki Szpital Zespolony in Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42
Piątek, 23-03-2018
Classes at the Department of Paediatrics, Allergology and Cardiology
Wojewódzki Szpital Zespolony in Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 42