Studia w czasach pandemii...

Szanowni e-Studenci! Zmiany, zmiany, zmiany...

Każdy dzień niesie nowe informacje o epidemii, a przy okazji nowe wiadomości o realizacji studiów medycznych. Mamy nowe rozporządzenie MZ, nowe zarządzenie Rektora UMK, nowe wytyczne Dziekana... A my mamy to wdrażać, a wy macie się w takich warunkach uczyć...

Tutaj opisujemy, jakie zmiany będą dotyczyły naszych przedmiotów (pediatria i chirurgia dziecięca) od czerwca 2020 roku.

 

Egzamin z pediatrii

Uwaga studenci! Egzamin testowy z pediatrii dla studentów, którzy zakończyli blok w II semestrze, został zaplanowany na 14 lipca 2020 roku (wtorek) na godz. 13:00.

Opierając się na nowych wytycznych Rektora i Dziekana Wydziału Lekarskiego, mamy oficjalnie możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie on-line i w terminie wykraczającym pierwotnie zakładaną sesję egzaminacyjną. Wybraliśmy ten termin ze względu na 1) konieczność uzupełnienia zajęć o umiejętności praktyczne - co rozplanowano do końca czerwca; 2) wcześniejszy egzamin z chirurgii (w momencie ustalania terminu egzaminu był to jedyny inny egzamin zaplanowany na lipiec). W przypadku, jeśli ten termin lub wybrana godzina Państwu nie odpowiada, prosimy o szybką zwrotną informację na klhemonk@cm.umk.pl.

Egzamin będzie się składał z dwóch, prawdopodobnie oddzielonych krótka przerwą, części: 1) teoretycznej, zawierającej 100 pytań oraz 2) praktycznej, zawierającej 20 pytań związanych z przerobionymi umiejętnościami praktycznymi. Ostateczny wynik z przedmiotu jest wypadkową obu egzaminów, z wagą części teoretycznej i praktycznej odpowiednio 70% i 30%.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć w formie tradycyjnej lub w formie e-learningu. Grupy, które nie miały zajęć w postaci tradycyjnej muszą jeszcze przejść e-learning dotyczący umiejętności praktycznych (pojawi się w sieci od weekendu).

Platforma, na której przeprowadzony zostanie egzamin jest jeszcze opracowywana.

 

Powitanie

Nowy budynek Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki

Szpital Uniwersytecki im. dr Antoniego Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 052 585 4860, 052 585 4067
faks 052 585 4087, 052 585 4867

e-mail: klhemonk@cm.umk.pl, hematonko@by.home.pl

Mała pomoc techniczna odnośnie e-Learningu

Problem: Nie widzę swoich wcześniejszych odpowiedzi

  • Wejdź na stronę z pytaniem sprawdzającym. U góry zobaczysz komunikat "Ten formularz został już wysłany. Zobacz poprzednio wysłane zgłoszenia."  Wystarczy kliknąć na łącze...
  • W menu w-Learning kliknij na zakładce "Moje oceny", wybierz pytanie z tabeli i kliknik "Pokaż". Zabaczysz listę swoich odpowiedzi. Kiknij "Pokaż" żeby obejrzeć jej treść.

Czy mam wyjaśniać, jak używać myszki? ;)

 

Nasza Klinika wyróżniona przez studentów!

Bardzo miło nam oznajmić, że studenci VI roku English Division przyznali nam wyróżnienie jako najlepszej jednostce klinicznej. Jest nam bardzo miło, że nasz wysiłek wkładany w edukację studentów spotkał się z uznaniem.

Bardzo dziękujemy!

Studenci V roku! Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w Toruniu.

Na zajęcia z pediatrii w Toruniu studenci docierają transportem publicznym - mogą otrzymać zwrot kosztów podróży.

W tym celu prosimy jedną osobę z grupy, aby przed wyjazdem zgłosiła się do Dziekanatu (pokój nr 10) po odbiór delegacji (zostanie wypisana na miejscu). Do delegacji zostanie dołączona tabela do rozliczenia. Proszę nie wyrzucać biletów.

Na zajęciach w Toruniu konieczne jest potwierdzenie przez prowadzącego zajęcia obecności studentów.

Po powrocie, tabelę do rozliczenia, listę obecności i bilety należy potwierdzić w Dziekanacie (pokój numer 6) i oddać do pokoju nr 10 (pani Katarzyna Rutkowska).

W razie pytań, proszę zwracać się do sekretariatu Kliniki lub do Dziekanatu (p. Katarzyna Rutkowska, tel. 3398).

Materiały dla studentów do pobrania

Ważna informacja dla studentów! Prezentacje można pobrać z naszej strony.

Ze względów bezpieczeństwa i szanując prawa autorów do ich pracy, przed pobraniem należy potwierdzić respektowanie zasad korzystania z prezentacji i podać (jeśli będzie o to pytanie) hasło. O hasło to studenci mogą pytać w sekretariacie Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Będzie ono co jakiś czas zmieniane. Proszę o zrozumienie i zachęcam do korzystania z prezentacji w dziale "Dla studentów".

Subskrybuj Strona Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii RSS