Studia w czasach pandemii...

Szanowni e-Studenci!

Lekarzom klinicystom, będącym zarazem nauczycielami akademickimi, przyszło się zmierzyć z nowym i trudnym problemem medycznym i logistycznym. W związku z czasowym odwołaniem zajęć dydaktycznych przygotowujemy się do alternatywnych form ich prowadzenia. Nie chcemy, abyście stracili, ani zmarnowali ten czas. Prosimy jednak o zrozumienie, że nowe formy nauczania sprawią pewne kłopoty nam i wam. W szczególności rzecz o przedmiotach, gdzie praktyka, doświadczenie i kontakt z pacjentem gra kluczową rolę. Cóż... "nie od nas zależy, w jakich czasach żyjemy, ale od nas zależy, jaki użytek zrobimy z danego nam czasu" (Władca Pierścieni;  25-03-2020 jest Dniem Czytania Tolkiena! ;-)

Zaczynamy!

Na naszej stronie w zakładce "Dla studentów" zamieszczamy prezentacje do seminariów z przedmiotów:

  • choroby dzieci dla studentów V roku (do przyszłego tygodnia zostaną uzupełnione),
  • chirurgia dziecięca dla studentów V roku.

Prosimy o zapoznawanie się z prezentacjami. Od przyszłego tygodnia przygotowane zostaną też dodatkowe zadania dla studentów oraz przedstawione będą formy zaliczenia. Dodane zostaną też materiały do przedmiotu "Fakultet - przygotowanie do LEK" oraz materiały dla studentów VI roku. Mamy nadzieję, że za 2-3 miesiące studia wrócą na swoje tory i możliwe będzie przeprowadzenie egzaminu z pediatrii dla pozostałej części V roku. Przewidujemy też interakcję z wykorzystaniem Waszych kont e-mail wykazanych w USOS (zgodnie z zaleceniem Rektora).

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Zespół dydaktyczny Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Dziękujemy i czekamy na Twoją pomoc!

Wielkie podziękowania dla ofiarodawców i wszystkich ludzi wielkiego serca, którzy przekazali 1% podatku dochodowego na Koło Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii CM UMK.

Dziękujemy w imieniu Dzieci wszystkim, którzy przekazali w ubiegłym roku część swojego podatku za rok 2018 na rzecz Koła Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Mamy nadzieję, że i w tym roku nie zapomną Państwo o nas. Leczenie choroby nowotworowej jest wprawdzie bezpłatne, ale wiele rodzin nie jest w stanie udźwignąć kosztów leczenia ambulatoryjnego, remontu pokoju chorego dziecka lub wyjazdu na wycieczkę pod okiem personelu medycznego. Nie ustajemy w wysiłkach, by ciężko doświadczonym przez los dzieciom pomóc cieszyć się dzieciństwem. Wy również sprawiacie, że jest to możliwe.

W tym roku także liczymy na Waszą pomoc!

Powitanie

Nowy budynek Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki

Szpital Uniwersytecki im. dr Antoniego Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 052 585 4860, 052 585 4067
faks 052 585 4087, 052 585 4867

e-mail: klhemonk@cm.umk.pl, hematonko@by.home.pl

Wyniki egzaminu z pediatrii dla studentów V roku (13 lutego 2020)

Poniżej przedstawiamy wyniki egzaminu z chorób dzieci, który odbył się (zakończył się) 13 lutego 2020 roku.

W egzaminie wzięło udział 101 studentów. Test zawierał 100 pytań. Jedno pytań z powodu błedu redakcyjnego zostało anulowane i zaliczone awansem wszystkim studentom. Najlepszy wynik to 87 punktów (87%), najgorszy to 51 punktów (51%), średnia arytmetyczna 72,6. Do zaliczenia testu wymagane było udzielenie minimum 56 prawidłowych odpowiedzi (56% zadań).

W poniższej tabeli przedstawiono łączne wyniki egzaminu praktycznego i testowego oraz końcowy wynik zaliczenia zajęć z pediatrii, zgodnie z wzorem wpisanym z regulaminie zajęć (ocena z egzaminu praktycznego stanowi 30% oceny ostatecznej). Dwie osoby nie zaliczyły testu i uzyskały ocenę niedostateczną, ocen dostatecznych było 9, ponad dostatecznych - 23, dobrych - 55, ponad dobrych - 12. Nikt nie uzyskał oceny bardzo dobrej. Skala ocen z egzaminu jest zawarta w regulaminie zajęć z pediatrii.

 

Nasza Klinika wyróżniona przez studentów!

Bardzo miło nam oznajmić, że studenci VI roku English Division przyznali nam wyróżnienie jako najlepszej jednostce klinicznej. Jest nam bardzo miło, że nasz wysiłek wkładany w edukację studentów spotkał się z uznaniem.

Bardzo dziękujemy!

Studenci V roku! Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w Toruniu.

Na zajęcia z pediatrii w Toruniu studenci docierają transportem publicznym - mogą otrzymać zwrot kosztów podróży.

W tym celu prosimy jedną osobę z grupy, aby przed wyjazdem zgłosiła się do Dziekanatu (pokój nr 10) po odbiór delegacji (zostanie wypisana na miejscu). Do delegacji zostanie dołączona tabela do rozliczenia. Proszę nie wyrzucać biletów.

Na zajęciach w Toruniu konieczne jest potwierdzenie przez prowadzącego zajęcia obecności studentów.

Po powrocie, tabelę do rozliczenia, listę obecności i bilety należy potwierdzić w Dziekanacie (pokój numer 6) i oddać do pokoju nr 10 (pani Katarzyna Rutkowska).

W razie pytań, proszę zwracać się do sekretariatu Kliniki lub do Dziekanatu (p. Katarzyna Rutkowska, tel. 3398).

Materiały dla studentów do pobrania

Ważna informacja dla studentów! Prezentacje można pobrać z naszej strony.

Ze względów bezpieczeństwa i szanując prawa autorów do ich pracy, przed pobraniem należy potwierdzić respektowanie zasad korzystania z prezentacji i podać (jeśli będzie o to pytanie) hasło. O hasło to studenci mogą pytać w sekretariacie Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Będzie ono co jakiś czas zmieniane. Proszę o zrozumienie i zachęcam do korzystania z prezentacji w dziale "Dla studentów".

Subskrybuj Strona Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii RSS