V rok, grupa 6 - zajęcia z chirurgii dziecięcej

Zajęcia dla studentów V roku odbywają się ponownie w trybie standardowym, ale z uwagi na ograniczenia sanitarne (ograniczenia dotyczące osób w poradniach lub na salach operacyjnych i zabiegowych) będą się odbywały w dwóch podgrupach po 12 osób, podobnie, jak było to w przypadku grupy 1. Wstępny podział na części odpowiada miejscu na liście studentów (część 1. - osoby 1-12 i część 2. osoby 13-24). Jeżeli z jakichś przyczyn chcecie Państwo zmienić podgrupę, możecie wymienić się we własnym zakresie, ale bardzo prosimy o zachowanie liczebności (podgrupy muszą mieć po 12 osób) i przesłanie zaktualizowanej listy do 23:00 17-01-2021 na adres e-klhemonk@cm.umk.pl lub przekazanie plik w Teams (oryginalna lista przesłana przez Dziekanat znajduje się w Teams w karcie "Pliki").

Zespół w Teams zawiera m.in. plan zajęć, zadania oraz bieżące informacje dotyczące zajęć.

Bardzo proszę studentów o dołącznie do zespołu - kod dla grupy to efdcr0g.

 

Uzupełnienie zajęć i odrabianie zajęć z pediatrii V rok

Dla studentów 2 i 3 grupy:

Mieliście wielkiego pecha, że trafiliście z pediatrią na okres wyłączenia (większości) zajęć praktycznych z pediatrii. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa nie można zajęć przeprowadzonych on-line uznać za pełne wykonanie zajęć - pomimo tragicznej sytuacji epidemiologicznej jesienią MZ zezwoliło tylko na przeniesienie 20% zajęć praktycznych do sfery on-line i nie zmieniło tego stanowiska do teraz. Dodatkowo wymaga się dokładnego osiągnięcia wszystkich celów dydaktycznych z przedmiotu.
 

Powitanie

Nowy budynek Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy

Kierownik:
prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki

Szpital Uniwersytecki im. dr Antoniego Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 052 585 4860, 052 585 4067
faks 052 585 4087, 052 585 4867

e-mail: klhemonk@cm.umk.pl, hematonko@by.home.pl

Nasza Klinika wyróżniona przez studentów!

Bardzo miło nam oznajmić, że studenci VI roku English Division przyznali nam wyróżnienie jako najlepszej jednostce klinicznej. Jest nam bardzo miło, że nasz wysiłek wkładany w edukację studentów spotkał się z uznaniem.

Bardzo dziękujemy!

Studenci V roku! Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w Toruniu.

Na zajęcia z pediatrii w Toruniu studenci docierają transportem publicznym - mogą otrzymać zwrot kosztów podróży.

W tym celu prosimy jedną osobę z grupy, aby przed wyjazdem zgłosiła się do Dziekanatu (pokój nr 10) po odbiór delegacji (zostanie wypisana na miejscu). Do delegacji zostanie dołączona tabela do rozliczenia. Proszę nie wyrzucać biletów.

Na zajęciach w Toruniu konieczne jest potwierdzenie przez prowadzącego zajęcia obecności studentów.

Po powrocie, tabelę do rozliczenia, listę obecności i bilety należy potwierdzić w Dziekanacie (pokój numer 6) i oddać do pokoju nr 10 (pani Katarzyna Rutkowska).

W razie pytań, proszę zwracać się do sekretariatu Kliniki lub do Dziekanatu (p. Katarzyna Rutkowska, tel. 3398).

Materiały dla studentów do pobrania

Ważna informacja dla studentów! Prezentacje można pobrać z naszej strony.

Ze względów bezpieczeństwa i szanując prawa autorów do ich pracy, przed pobraniem należy potwierdzić respektowanie zasad korzystania z prezentacji i podać (jeśli będzie o to pytanie) hasło. O hasło to studenci mogą pytać w sekretariacie Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Będzie ono co jakiś czas zmieniane. Proszę o zrozumienie i zachęcam do korzystania z prezentacji w dziale "Dla studentów".

Subskrybuj Strona Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii RSS