Seminars and practices between 22/01/2018 and 28/01/2018

Rok V Wydział Lekarski, grupa 5
Monday, 22/01/2018
Zajęcia w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu - endokrynologia dziecięca
Tuesday, 23/01/2018
Zajęcia w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu - endokrynologia dziecięca
Wednesday, 24/01/2018
Seminar08:30 - 10:00dr n. med. Elżbieta Grześk
Choroby układowe tkanki łącznej (MIZS, TRU, gorączka reumatyczna).
Seminar10:15 - 11:00dr n. med. Elżbieta Grześk
Gorączka o nieustalonej przyczynie. Posocznica.
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Practice (B)11:30 - 13:45dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Practice (C)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Practice (D)11:30 - 13:45dr n. med. Katarzyna Jankowska
Thursday, 25/01/2018
Seminar08:30 - 10:00dr n. med. Monika Pogorzała
Napady i zespoły padaczkowe u dzieci.
Seminar10:15 - 11:00dr n. med. Anna Krenska
Pierwotne i wtórne bóle głowy u dzieci.
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski
Practice (B)11:30 - 13:45dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Practice (C)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Practice (D)11:30 - 13:45dr n. med. Katarzyna Jankowska
Friday, 26/01/2018
Seminar08:30 - 10:00dr n. med. Anna Krenska
Wrodzone błędy metaboliczne (galaktozemia, fruktozemia, fenyloketonuria).
Seminar10:15 - 11:00dr n. med. Katarzyna Jankowska
Mózgowe porażenie dziecięce. Zaburzenia zachowania, nauki i snu.
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski
Practice (B)11:30 - 13:45dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Practice (C)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Practice (D)11:30 - 13:45dr n. med. Katarzyna Jankowska
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 2
Monday, 22/01/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Practice11:30 - 12:15dr n. med. Katarzyna Jankowska   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Problem-based learning12:30 - 14:00dr n. med. Katarzyna Jankowska
Tuesday, 23/01/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Barbara Tejza   (Poradnia Pulmonologiczna)
Practice11:30 - 12:15prof. dr hab. med. Jan Styczyński   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Problem-based learning12:30 - 14:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński
Wednesday, 24/01/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Krzysztof Czyżewski   (Poradnia Onkohematologiczna)
Practice11:30 - 12:15dr n. med. Monika Pogorzała   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Problem-based learning12:30 - 14:00dr n. med. Monika Pogorzała
Thursday, 25/01/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Monika Pogorzała
Problem-based learning11:30 - 13:00dr n. med. Andrzej Kołtan
Problem-based learning13:15 - 14:00dr n. med. Andrzej Kołtan   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Friday, 26/01/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca
Problem-based learning11:30 - 13:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Problem-based learning13:15 - 14:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan   (Omówienie pacjentów przez studentów)