Seminars and practices between 15/10/2018 and 21/10/2018

Rok V Wydział Lekarski, grupa 1
Monday, 15/10/2018
Endokrynologia i diabetologia dziecięca.
Zajęcia w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii Diabetologii i Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 42
Tuesday, 16/10/2018
Endokrynologia i diabetologia dziecięca.
Zajęcia w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii Diabetologii i Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 42
Wednesday, 17/10/2018
Seminar08:30 - 10:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Skazy krwotoczne.
Seminar10:15 - 11:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Leukocytoza.
Practice (A)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz   (Ćwiczenia w Poradni Onkohematologicznej [parter])
Practice (B)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Practice (C)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Practice (D)11:30 - 13:45dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Thursday, 18/10/2018
Seminar08:30 - 10:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński
Niedokrwistości u dzieci.
Seminar10:15 - 11:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Fakomatozy.
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Practice (B)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz   (Ćwiczenia w Poradni Onkohematologicznej [parter])
Practice (C)11:30 - 13:45lek. med. Piotr Księżniakiewicz
Practice (D)11:30 - 13:45dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Friday, 19/10/2018
Seminar08:30 - 10:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Zespoły zaburzeń odporności u dzieci.
Seminar10:15 - 11:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Układowe zapalenia naczyń (choroba Kawasaki, plamica Schoenleina-Henocha).
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Practice (B)11:30 - 13:45lek. med. Piotr Księżniakiewicz
Practice (C)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz   (Ćwiczenia w Poradni Onkohematologicznej [parter])
Practice (D)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 1B
Monday, 15/10/2018
Practice08:30 - 10:45lek. med. Natalia Bartoszewicz   (Poradnia Onkohematologiczna)
Problem-based learning11:30 - 13:00dr n. med. Monika Pogorzała
Problem-based learning13:15 - 14:00dr n. med. Monika Pogorzała   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Tuesday, 16/10/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Monika Pogorzała
Practice11:30 - 12:15lek. med. Ewa Demidowicz   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Problem-based learning12:30 - 14:00lek. med. Ewa Demidowicz
Wednesday, 17/10/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Poradnia Fakomatoz)
Practice11:30 - 12:15dr n. med. Robert Dębski   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Problem-based learning12:30 - 14:00dr n. med. Robert Dębski
Thursday, 18/10/2018
Practice08:30 - 10:45lek. med. Ewa Demidowicz
Practice11:30 - 12:15dr n. med. Anna Dąbrowska   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Problem-based learning12:30 - 14:00dr n. med. Anna Dąbrowska
Friday, 19/10/2018
Practice08:30 - 10:45lek. med. Marlena Ewertowska
Problem-based learning11:30 - 13:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński
Problem-based learning13:15 - 14:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 4A
Monday, 15/10/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Poradnia Fakomatoz)
Problem-based learning11:30 - 13:00lek. med. Ewa Demidowicz
Problem-based learning13:15 - 14:00lek. med. Ewa Demidowicz   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 4B
Monday, 15/10/2018
Practice08:30 - 10:45lek. med. Marlena Ewertowska
Problem-based learning11:30 - 13:00dr n. med. Anna Krenska
Problem-based learning13:15 - 14:00dr n. med. Anna Krenska   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Tuesday, 16/10/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Poradnia Fakomatoz)
Practice11:30 - 12:15dr n. med. Robert Dębski   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Problem-based learning12:30 - 14:00dr n. med. Robert Dębski
Wednesday, 17/10/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Anna Dąbrowska
Practice11:30 - 12:15dr n. med. Andrzej Kołtan   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Problem-based learning12:30 - 14:00dr n. med. Andrzej Kołtan
Thursday, 18/10/2018
Zajęcia w Zakładzie Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego (V piętro).
Zajęcia zaczynają się o 8:00!!!
Friday, 19/10/2018
Practice08:30 - 10:45lek. med. Ewa Demidowicz
Problem-based learning11:30 - 13:00dr n. med. Anna Dąbrowska
Problem-based learning13:15 - 14:00dr n. med. Anna Dąbrowska   (Omówienie pacjentów przez studentów)