Seminars and practices between 23/04/2018 and 29/04/2018

Rok V Wydział Lekarski, grupa 8
Monday, 23/04/2018
Seminar08:30 - 10:00dr n. med. Andrzej Kołtan
Zasady leczenia preparatami krwi.
Seminar10:15 - 11:00dr n. med. Andrzej Kołtan
Późne następstwa leczenia chorób nowotworowych.
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Practice (B)11:30 - 13:45dr n. med. Monika Pogorzała
Practice (C)11:30 - 13:45dr n. med. Anna Krenska
Practice (D)11:30 - 13:45dr n. med. Barbara Tejza
Tuesday, 24/04/2018
Seminar08:30 - 10:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Zespoły zaburzeń odporności u dzieci.
Seminar10:15 - 11:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Układowe zapalenia naczyń (choroba Kawasaki, plamica Schoenleina-Henocha).
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Monika Pogorzała
Practice (B)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Practice (C)11:30 - 13:45dr n. med. Anna Krenska
Practice (D)11:30 - 13:45dr n. med. Barbara Tejza
Wednesday, 25/04/2018
Seminar08:30 - 10:00dr n. med. Anna Krenska
Wrodzone błędy metaboliczne (galaktozemia, fruktozemia, fenyloketonuria).
Seminar10:15 - 11:00dr n. med. Anna Krenska
Pierwotne i wtórne bóle głowy u dzieci.
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Monika Pogorzała
Practice (B)11:30 - 13:45lek. med. Ewa Demidowicz
Practice (C)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Practice (D)11:30 - 13:45dr n. med. Barbara Tejza
Thursday, 26/04/2018
Seminar08:30 - 10:00dr n. med. Monika Pogorzała
Napady i zespoły padaczkowe u dzieci.
Seminar10:15 - 11:00dr n. med. Krzysztof Czyżewski
Niewydolność oddechowa u dzieci.
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Monika Pogorzała
Practice (B)11:30 - 13:45lek. med. Ewa Demidowicz
Practice (C)11:30 - 13:45dr n. med. Anna Krenska
Practice (D)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 1
Monday, 23/04/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Anna Dąbrowska
Practice11:30 - 12:15prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Problem-based learning12:30 - 14:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Tuesday, 24/04/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Krzysztof Czyżewski
Practice11:30 - 12:15dr n. med. Robert Dębski   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Problem-based learning12:30 - 14:00dr n. med. Robert Dębski
Wednesday, 25/04/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Poradnia Fakomatoz)
Problem-based learning11:30 - 13:00dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Problem-based learning13:15 - 14:00dr n. med. Monika Richert-Przygońska   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Thursday, 26/04/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Katarzyna Jankowska   (Poradnia Onkohematologiczna)
Problem-based learning11:30 - 13:00dr n. med. Anna Dąbrowska
Problem-based learning13:15 - 14:00dr n. med. Anna Dąbrowska   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 12
Monday, 23/04/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Katarzyna Jankowska   (Poradnia Onkohematologiczna)
Practice11:30 - 12:15dr hab. n. med. Sylwia Kołtan   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Problem-based learning12:30 - 14:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Tuesday, 24/04/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Poradnia Fakomatoz)
Practice11:30 - 12:15dr n. med. Monika Richert-Przygońska   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Problem-based learning12:30 - 14:00dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Wednesday, 25/04/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Anna Dąbrowska
Problem-based learning11:30 - 13:00dr n. med. Krzysztof Czyżewski
Problem-based learning13:15 - 14:00dr n. med. Krzysztof Czyżewski   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Thursday, 26/04/2018
Practice08:30 - 10:45lek. med. Natalia Bartoszewicz
Problem-based learning11:30 - 13:00dr n. med. Robert Dębski
Problem-based learning13:15 - 14:00dr n. med. Robert Dębski   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 17
Monday, 23/04/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Practice11:30 - 12:15dr n. med. Krzysztof Czyżewski   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Problem-based learning12:30 - 14:00dr n. med. Krzysztof Czyżewski
Tuesday, 24/04/2018
Practice08:30 - 10:45lek. med. Agnieszka Kozłowska
Practice11:30 - 12:15lek. med. Ewa Demidowicz   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Problem-based learning12:30 - 14:00lek. med. Ewa Demidowicz
Wednesday, 25/04/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Katarzyna Jankowska   (Poradnia Onkohematologiczna)
Problem-based learning11:30 - 13:00dr n. med. Andrzej Kołtan
Problem-based learning13:15 - 14:00dr n. med. Andrzej Kołtan   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Thursday, 26/04/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Poradnia Fakomatoz)
Problem-based learning11:30 - 13:00dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Problem-based learning13:15 - 14:00dr n. med. Monika Richert-Przygońska   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 21
Monday, 23/04/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Poradnia Fakomatoz)
Practice11:30 - 12:15lek. med. Ewa Demidowicz   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Problem-based learning12:30 - 14:00lek. med. Ewa Demidowicz
Tuesday, 24/04/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Katarzyna Jankowska   (Poradnia Onkohematologiczna)
Practice11:30 - 12:15dr n. med. Anna Dąbrowska   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Problem-based learning12:30 - 14:00dr n. med. Anna Dąbrowska
Wednesday, 25/04/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Problem-based learning11:30 - 13:00dr n. med. Robert Dębski
Problem-based learning13:15 - 14:00dr n. med. Robert Dębski   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Thursday, 26/04/2018
Practice08:30 - 10:45lek. med. Agnieszka Kozłowska
Problem-based learning11:30 - 13:00dr n. med. Elżbieta Grześk
Problem-based learning13:15 - 14:00dr n. med. Elżbieta Grześk   (Omówienie pacjentów przez studentów)