Seminars and practices between 17/12/2018 and 23/12/2018

Rok V Wydział Lekarski, grupa 4
Monday, 17/12/2018
Endokrynologia i diabetologia dziecięca.
Zajęcia w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii Diabetologii i Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 42
Tuesday, 18/12/2018
Endokrynologia i diabetologia dziecięca.
Zajęcia w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii Diabetologii i Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 42
Wednesday, 19/12/2018
Seminar08:30 - 10:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Skazy krwotoczne.
Seminar10:15 - 11:00dr n. med. Katarzyna Jankowska
Mózgowe porażenie dziecięce. Zaburzenia zachowania, nauki i snu.
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski
Practice (B)11:30 - 13:45lek. med. Anna Urbańczyk
Practice (C)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Practice (D)11:30 - 13:45lek. med. Piotr Księżniakiewicz
Thursday, 20/12/2018
Seminar08:30 - 10:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński
Niedokrwistości u dzieci.
Seminar10:15 - 11:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Leukocytoza.
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski
Practice (B)11:30 - 13:45lek. med. Anna Urbańczyk
Practice (C)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Practice (D)11:30 - 13:45lek. med. Piotr Księżniakiewicz
Friday, 21/12/2018
Seminar08:30 - 10:00dr n. med. Monika Pogorzała
Napady i zespoły padaczkowe u dzieci.
Seminar10:15 - 11:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Fakomatozy.
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski
Practice (B)11:30 - 13:45lek. med. Anna Urbańczyk
Practice (C)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Practice (D)11:30 - 13:45lek. med. Piotr Księżniakiewicz
Rok V Wydział Lekarski, grupa 7
Thursday, 20/12/2018
Kardiologia dziecięca.
Zajęcia w Oddziale Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 42
Friday, 21/12/2018
Kardiologia dziecięca.
Zajęcia w Oddziale Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 42
Rok V Wydział Lekarski, grupa 8
Monday, 17/12/2018
Nefrologia dziecięca.
Zajęcia w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii CM UMK
Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy
Tuesday, 18/12/2018
Nefrologia dziecięca.
Zajęcia w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii CM UMK
Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy
Wednesday, 19/12/2018
Nefrologia dziecięca.
Zajęcia w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii CM UMK
Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 2A(1)
Monday, 17/12/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Barbara Tejza   (Poradnia Pulmonologiczna)
Problem-based learning11:30 - 13:00dr n. med. Monika Pogorzała
Problem-based learning13:15 - 14:00dr n. med. Monika Pogorzała   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Tuesday, 18/12/2018
Zajęcia w Zakładzie Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego (V piętro).
Zajęcia zaczynają się o godzinie 8:00!
Wednesday, 19/12/2018
Practice08:30 - 10:45lek. med. Sandra Wałach
Problem-based learning11:30 - 13:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński
Problem-based learning13:15 - 14:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Rok VI Wydział Lekarski, grupa 2A(2)
Monday, 17/12/2018
Practice08:30 - 10:45lek. med. Sandra Wałach
Practice11:30 - 12:15dr n. med. Elżbieta Grześk   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Problem-based learning12:30 - 14:00dr n. med. Elżbieta Grześk
Tuesday, 18/12/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Barbara Tejza   (Poradnia Pulmonologiczna)
Problem-based learning11:30 - 13:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński
Problem-based learning13:15 - 14:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Wednesday, 19/12/2018
Practice08:30 - 10:45lek. med. Monika Łęcka
Problem-based learning11:30 - 13:00dr n. med. Monika Pogorzała
Problem-based learning13:15 - 14:00dr n. med. Monika Pogorzała   (Omówienie pacjentów przez studentów)
English Division, 6th year, group 1
Thursday, 20/12/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Katarzyna Jankowska
Practice11:30 - 12:15prof. dr hab. med. Jan Styczyński   (examination of chosen patients, preparing the case report)
Problem-based learning12:30 - 14:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński
Friday, 21/12/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Anna Dąbrowska
Practice11:30 - 12:15dr n. med. Katarzyna Jankowska   (examination of chosen patients, preparing the case report)
Problem-based learning12:30 - 14:00dr n. med. Katarzyna Jankowska
English Division, 6th year, group 2
Monday, 17/12/2018
Practice08:30 - 10:45lek. med. Sandra Wałach
Practice11:30 - 12:15dr n. med. Elżbieta Grześk   (Opracowanie przydzielonych pacjentów)
Problem-based learning12:30 - 14:00dr n. med. Elżbieta Grześk
Tuesday, 18/12/2018
Practice08:30 - 10:45dr n. med. Barbara Tejza   (Poradnia Pulmonologiczna)
Problem-based learning11:30 - 13:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński
Problem-based learning13:15 - 14:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński   (Omówienie pacjentów przez studentów)
Wednesday, 19/12/2018
Practice08:30 - 10:45lek. med. Monika Łęcka
Problem-based learning11:30 - 13:00dr n. med. Monika Pogorzała
Problem-based learning13:15 - 14:00dr n. med. Monika Pogorzała   (Omówienie pacjentów przez studentów)