Schedules by groups

Select year and group:
The list doesn't contain groups without a schedule entered.
Rok V Wydział Lekarski, grupa 1
Monday, 01/10/2018
Seminar08:30 - 10:00dr n. med. Elżbieta Grześk
Choroby układowe tkanki łącznej (MIZS, TRU, gorączka reumatyczna).
Seminar10:15 - 11:00dr n. med. Elżbieta Grześk
Gorączka o nieustalonej przyczynie. Posocznica.
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Anna Krenska
Practice (B)11:30 - 13:45dr n. med. Anna Dąbrowska
Practice (C)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski
Practice (D)11:30 - 13:45lek. med. Anna Urbańczyk
Wednesday, 03/10/2018
Seminar08:30 - 10:00dr n. med. Robert Dębski
Zapalenia płuc i opłucnej u dzieci.
Seminar10:15 - 11:00dr n. med. Katarzyna Jankowska
Komunikacja lekarz-pacjent w pediatrii.
Practice (A)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz
Practice (B)11:30 - 13:45dr n. med. Anna Dąbrowska
Practice (C)11:30 - 13:45lek. med. Ewa Demidowicz
Practice (D)11:30 - 13:45lek. med. Anna Urbańczyk
Thursday, 04/10/2018
Seminar08:30 - 10:00dr n. med. Barbara Tejza
Zakażenia górnych dróg oddechowych (zespół korupu). Zapalenia oskrzeli i oskrzelików u dzieci.
Seminar10:15 - 11:00dr n. med. Katarzyna Jankowska
Ostre zapalenie nosa i zatok przynosowych. Zapalenia gardła, angina. Przerost migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych.
Practice (A)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz
Practice (B)11:30 - 13:45dr n. med. Anna Dąbrowska
Practice (C)11:30 - 13:45lek. med. Ewa Demidowicz
Practice (D)11:30 - 13:45lek. med. Anna Urbańczyk
Friday, 05/10/2018
Seminar08:30 - 10:00dr n. med. Barbara Tejza
Przewlekłe choroby układu oddechowego (mukowiscydoza, gruźlica).
Seminar10:15 - 11:00dr n. med. Katarzyna Jankowska
Mózgowe porażenie dziecięce. Zaburzenia zachowania, nauki i snu.
Practice (A)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz
Practice (B)11:30 - 13:45dr n. med. Anna Dąbrowska
Practice (C)11:30 - 13:45lek. med. Ewa Demidowicz
Practice (D)11:30 - 13:45lek. med. Anna Urbańczyk
Monday, 08/10/2018
Seminar08:30 - 10:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Epidemiologia chorób nowotworowych u dzieci. Zasady wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych u dzieci.
Seminar10:15 - 11:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Limfadenopatia.
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Practice (B)11:30 - 13:45dr n. med. Barbara Tejza
Practice (C)11:30 - 13:45lek. med. Agata Marjańska
Practice (D)11:30 - 13:45dr n. med. Anna Dąbrowska
Tuesday, 09/10/2018
Seminar08:30 - 10:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Białaczki i chłoniaki wieku dziecięcego.
Seminar10:15 - 11:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Limfadenopatia (część 2).
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca
Practice (B)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Practice (C)11:30 - 13:45lek. med. Agata Marjańska
Practice (D)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk   (Ćwiczenia w Poradni Immunologicznej [parter])
Wednesday, 10/10/2018
Seminar08:30 - 10:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński
Nowotwory narządowe.
Seminar10:15 - 11:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński
Transplantacja komórek krwiotwórczych.
Practice (A)11:30 - 13:45lek. med. Sandra Wałach
Practice (B)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk   (Ćwiczenia w Poradni Immunologicznej [parter])
Practice (C)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Practice (D)11:30 - 13:45dr n. med. Anna Dąbrowska
Thursday, 11/10/2018
Seminar08:30 - 10:00dr n. med. Anna Krenska
Wrodzone błędy metaboliczne (galaktozemia, fruktozemia, fenyloketonuria).
Seminar10:15 - 11:00dr n. med. Andrzej Kołtan
Późne następstwa leczenia chorób nowotworowych.
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca
Practice (B)11:30 - 13:45lek. med. Agata Marjańska
Practice (C)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk   (Ćwiczenia w Poradni Immunologicznej [parter])
Practice (D)11:30 - 13:45dr n. med. Robert Dębski   (Ćwiczenia w Pracowni Onkologii [5. piętro])
Friday, 12/10/2018
Seminar08:30 - 10:00dr n. med. Monika Pogorzała
Napady i zespoły padaczkowe u dzieci.
Seminar10:15 - 11:00dr n. med. Anna Krenska
Pierwotne i wtórne bóle głowy u dzieci.
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk   (Ćwiczenia w Poradni Immunologicznej [parter])
Practice (B)11:30 - 13:45lek. med. Agata Marjańska
Practice (C)11:30 - 13:45dr n. med. Barbara Tejza
Practice (D)11:30 - 13:45dr n. med. Katarzyna Jankowska   (Ćwiczenia w Poradni Onkohematologicznej [parter])
Monday, 15/10/2018
Endokrynologia i diabetologia dziecięca.
Zajęcia w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii Diabetologii i Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 42
Tuesday, 16/10/2018
Endokrynologia i diabetologia dziecięca.
Zajęcia w Oddziale Pediatrii, Endokrynologii Diabetologii i Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 42
Wednesday, 17/10/2018
Seminar08:30 - 10:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Skazy krwotoczne.
Seminar10:15 - 11:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Leukocytoza.
Practice (A)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz   (Ćwiczenia w Poradni Onkohematologicznej [parter])
Practice (B)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Practice (C)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Practice (D)11:30 - 13:45dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Thursday, 18/10/2018
Seminar08:30 - 10:00prof. dr hab. med. Jan Styczyński
Niedokrwistości u dzieci.
Seminar10:15 - 11:00prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki
Fakomatozy.
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Practice (B)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz   (Ćwiczenia w Poradni Onkohematologicznej [parter])
Practice (C)11:30 - 13:45lek. med. Piotr Księżniakiewicz
Practice (D)11:30 - 13:45dr n. med. Monika Richert-Przygońska
Friday, 19/10/2018
Seminar08:30 - 10:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Zespoły zaburzeń odporności u dzieci.
Seminar10:15 - 11:00dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Układowe zapalenia naczyń (choroba Kawasaki, plamica Schoenleina-Henocha).
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Practice (B)11:30 - 13:45lek. med. Piotr Księżniakiewicz
Practice (C)11:30 - 13:45lek. med. Natalia Bartoszewicz   (Ćwiczenia w Poradni Onkohematologicznej [parter])
Practice (D)11:30 - 13:45dr n. med. Agnieszka Jatczak-Gaca   (Ćwiczenia w Poradni Fakomatoz [parter])
Monday, 22/10/2018
Seminar08:30 - 10:00dr n. med. Andrzej Kołtan
Zasady leczenia preparatami krwi.
Seminar10:15 - 11:00dr n. med. Krzysztof Czyżewski
Niewydolność oddechowa u dzieci.
Practice (A)11:30 - 13:45dr n. med. Elżbieta Grześk
Practice (B)11:30 - 13:45lek. med. Ewa Demidowicz
Practice (C)11:30 - 13:45lek. med. Agata Marjańska
Practice (D)11:30 - 13:45dr n. med. Anna Krenska
Thursday, 06/12/2018
Kardiologia dziecięca.
Zajęcia w Oddziale Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 42
Friday, 07/12/2018
Kardiologia dziecięca.
Zajęcia w Oddziale Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
ul. Konstytucji 3 Maja 42
Monday, 10/12/2018
Nefrologia dziecięca.
Zajęcia w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii CM UMK
Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy
Tuesday, 11/12/2018
Nefrologia dziecięca.
Zajęcia w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii CM UMK
Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy
Wednesday, 12/12/2018
Nefrologia dziecięca.
Zajęcia w Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii CM UMK
Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy