Studia w czasach pandemii...

Szanowni e-Studenci!

Lekarzom klinicystom, będącym zarazem nauczycielami akademickimi, przyszło się zmierzyć z nowym i trudnym problemem medycznym i logistycznym. W związku z czasowym odwołaniem zajęć dydaktycznych przygotowujemy się do alternatywnych form ich prowadzenia. Nie chcemy, abyście stracili, ani zmarnowali ten czas. Prosimy jednak o zrozumienie, że nowe formy nauczania sprawią pewne kłopoty nam i wam. W szczególności rzecz o przedmiotach, gdzie praktyka, doświadczenie i kontakt z pacjentem gra kluczową rolę. Cóż... "nie od nas zależy, w jakich czasach żyjemy, ale od nas zależy, jaki użytek zrobimy z danego nam czasu" (Władca Pierścieni;  25-03-2020 jest Dniem Czytania Tolkiena! ;-)

Zaczynamy!

Na naszej stronie w zakładce "Dla studentów" zamieszczamy prezentacje do seminariów z przedmiotów:

  • choroby dzieci dla studentów V roku (do przyszłego tygodnia zostaną uzupełnione),
  • chirurgia dziecięca dla studentów V roku.

Prosimy o zapoznawanie się z prezentacjami. Od przyszłego tygodnia przygotowane zostaną też dodatkowe zadania dla studentów oraz przedstawione będą formy zaliczenia. Dodane zostaną też materiały do przedmiotu "Fakultet - przygotowanie do LEK" oraz materiały dla studentów VI roku. Mamy nadzieję, że za 2-3 miesiące studia wrócą na swoje tory i możliwe będzie przeprowadzenie egzaminu z pediatrii dla pozostałej części V roku. Przewidujemy też interakcję z wykorzystaniem Waszych kont e-mail wykazanych w USOS (zgodnie z zaleceniem Rektora).

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Zespół dydaktyczny Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii

Electives in paediatrics

Electives in paediatrics for 5th year students. Schedule.

  • Classes are held once a week for 10 weeks since 28-02-2019 to 16-05-2019 for the whole group. They are held in the lecture room of the Department of Paediatrics, Haematology and Oncology (the builting at Jurasza street, 6th floor).
  • Duration of classes is 135 minutes, plus 15 min. break. Classes usually start at 17:15. The time cannot collide with any other classes.
  • The date and time may be changed (but the change must be agreed with students and the lecturer). Please, let the secretary of the department know about each change.
  • According to the rules of studies, the classes are compulsory. Since the classes cannot be redone (the subject changes every week), we allow to leave one class.

Click "read more" for more info & schedule.

Our Department awarded!

It's our great honour to anounce our Department was awarded by English Division students of 6th year as the best clinical department.
It is a great pleasure to know that our efforts to hepl young people achieve professional knowledge and skill was appreciated.

Thank you very much!

Classes in Toruń for 5th year students (dates changed AGAIN!)

This year classes in paediatrics for 5th year students are held at the Department of Paediatrics, Haematology and Oncology (Antoni Jurasz University Hospital in Bydgoszcz), at the Department of Paediatrics, Endocrinology, Diabetology and Neurology in Toruń and at the Department of Paediatrics, Allergology and Cardiology in Toruń. Both departments in Toruń are located at Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Konstytucji 3 Maja 42.

Here are the dates of the classes in the hospital in Toruń:

Presentations for downloading

English Division students can now download presentations selecting "Doc for download" menu. These are all presentations that were released by the lecturers.

To download the file you have to accept terms of usage and, in most cases, enter the password. The idea was to limit access to our files for the whole community browsing the internet. You can get the password in prof. Wysocki's office.

Welcome!

A new building of the Department of Paediatrics, Haematology and Oncology

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy

Department of Paediatrics, Haematology and Oncology
Nicolaus Copernicus University in Toruń
Collegium Medicum in Bydgoszcz

 

Head of Department:
prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki

Szpital Uniwersytecki im. dr Antoniego Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 052 585 4860, 052 585 4067
fax 052 585 4087, 052 585 4867

e-mail: klhemonk@cm.umk.pl, hematonko@by.home.pl

Subscribe to Strona Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii RSS